Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2013

terefereere
 najsłabsi jesteśmy nocą, sam na sam ze swoimi myślami 

— aktualny stan.
Reposted fromboolialetonic boolialetonic viaedgith edgith
terefereere
3797 ea3d 400
Reposted fromhirondelle hirondelle viaedgith edgith
terefereere
0583 a6ef 400
Reposted fromClary Clary viaedgith edgith
terefereere
Paradoksalne, to przez te przyjemne wspomnienia cierpimy najbardziej.
Reposted fromadaprzygoda adaprzygoda viaedgith edgith
terefereere
terefereere
Kluczowe pytanie zadawane samej sobie każdego ranka - czym to ja się dzisiaj martwię?
— bo czymś przecież muszę...
Reposted fromwerterowska werterowska vianfading nfading
terefereere
2696 1eb8 400
Reposted fromrawwwr rawwwr viaohwowlovely ohwowlovely
terefereere
1833 ac7a 400
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viaxannabelle xannabelle

August 14 2013

terefereere
Uśmiechamy się do siebie i patrzymy sobie w oczy i rozmawiamy ze sobą milczeniem, które wisi między nami.
— James Frey - ' Milion małych kawałków '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaohwowlovely ohwowlovely
terefereere
5307 a32b 400
Reposted fromrisky risky viateraz teraz
terefereere
Jutro, jutro i zawsze jutro, i tak się trwoni całe życie.
— Seneka
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viateraz teraz
terefereere
Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.
— Mikołaj Gogol
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viateraz teraz
terefereere
1655 825d 400
terefereere
2372 c329 400
Reposted fromcavovo cavovo viateraz teraz
terefereere
0006 249a 400
Reposted fromShini Shini viateraz teraz
terefereere
terefereere
9398 d266 400
Reposted fromodejdz odejdz viateraz teraz
terefereere
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viateraz teraz

July 27 2013

terefereere
Życie jest zawsze straszne. Nie jesteśmy winni, a mimo to jesteśmy odpowiedzialni.
— Herman Hesse - Wilk Stepowy
Reposted fromhlaskology hlaskology viaKaerriel Kaerriel
terefereere
7320 c4c0 400
Reposted frommancia mancia viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl