Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2013

5924 73aa 400
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaCarlota Carlota

August 30 2013

terefereere
0361 79a6 400
Reposted fromepidemic epidemic viadieselmower dieselmower
terefereere
1213 8188 400
Reposted fromdusielecc dusielecc viawerterowska werterowska
terefereere
Świat przeszkadza mi w życiu.
— Sławomir Mrożek . Dziennik tom 1 1962-1969
Reposted fromawash awash viawerterowska werterowska
terefereere
terefereere
terefereere
1712 bacb 400
Reposted fromadaamanth adaamanth viaepidemic epidemic
terefereere
Coś ostatnio często mam te ''gorsze'' dni.
— chujowo
terefereere
terefereere
terefereere
7907 7974 400
Reposted fromSalvator Salvator viaxannabelle xannabelle
terefereere
On chce być z nią, a ona z nim. Żyją, a nie mogą bez siebie żyć. Więc dają za wygraną, nie dając tego poznać po sobie...
— Guzior- Gwiazdy
Reposted fromxannabelle xannabelle
terefereere
0790 3953 400
Reposted fromfsjhdsjv fsjhdsjv viascorpix scorpix
terefereere
kobieta zawsze waży o pięć kilo za dużo
Reposted fromjustadreambaby justadreambaby vialikeyou likeyou

August 16 2013

terefereere
8234 cf4b 400
Reposted fromeggwggwegev eggwggwegev viateraz teraz

August 15 2013

terefereere
Kobiety nie chcą, gdy mają. Chcą, gdy nie mogą mieć.
Reposted fromironicdreams ironicdreams viaedgith edgith
terefereere
3443 1fca 400
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viaepidemic epidemic
terefereere

Na górze róże.
Na dole syf.
— tyle na ten temat
Reposted fromeggwggwegev eggwggwegev vianfading nfading
terefereere
terefereere
Nie bójmy się swych ciał, niech się nasycą głodne oczy, rękom swobodę węży daj, we dwoje pokonamy strach...
— "Tylko ja i Ty" Dżem
Reposted fromchillenbaby chillenbaby viaedgith edgith
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl